Osmanlı Padişahlarının Mahlasları

  Padişahlar                  Mahlası

II. Murad                  Muradi
Fatih Sultan Mehmed    Avni
II. Bayezid                  Adli
Şehzade Korkut               Harimi
Cem Sultan                 Cem
Yavuz Sultan Selim      Selimi
Kanuni Sultan Süleyman   Muhibbi
II. Selim                   Selimi
Sultan Mehmed   
Şehzade Mustafa             Muhlisi yada Mustafa
Şehzade Cihangir   
Şehzade Bayezid               Şahi
Sultan III. Murad         Muradi
Sultan III. Mehmed       Adni
I. Ahmed                 Bahti
II. Osman                 Farisi
IV. Murad                 Muradi
IV. Mehmed               Vefai
II. Ahmed   
II. Mustafa                 İkbali
III. Ahmed                 Necib ve Ahmedî
III. Mustafa                 Cihangir
III. Selim                   İlhami
II. Mahmud                 Adli
Mehmed Reşat               Reşad

tarihportali.net

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !